ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
Tạo

Tạo

chúng tôi;3997;đã phát triển một loạt các sản phẩm về xe hơi, từ đánh bóng, giải quyết các chất tẩy và đánh bóng mặt đất.Với một kết quả hoàn hảo, không cào sâu.Khẩu hiệu : giấy mài chắc chắn Sản phẩm sống lâu dài với ít bụi, nên có thể cung cấp hiệu quả, năng lượng và môi trường làm việc sạch.Các sản phẩm được các cửa hàng cơ thể và những người bán lớp phủ nhận ngày càng nhiều.