ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
Bộ xúc và thành phần

Bộ xúc và thành phần

Ngành công nghiệp leo núi và vật liệu có nhiều loại công nghiệp, như ngành công nghiệp xe cộ, xây dựng thuyền bè, công nghiệp năng lượng gió, vận chuyển, sợi carbon, sợi thủy tinh.Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm cả một loạt các ứng dụng, từ việc làm gạch sợi thủy tinh đến bề mặt các khuôn đúc tổng hợp.Chúng tôi chọn giấy mài sắc bén với hiệu suất cao , nên ở cạnh cắt, gỡ rối và quét bề mặt, làm quang cho bạn có trình độ tốt.