ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
Chính xác Ba Lan

Chính xác Ba Lan

Chúng tôi có các loại sản phẩm cho điện tử tiêu dùng, đánh bóng xe, chính xác.Vũ khí, trang sức và vân vân.Chúng tôi có thể tối ưu hóa các tiến trình đánh bóng chính xác.Tự chỉnh sản phẩm có thể nâng cao độ thô và đảm bảo độ chịu đựng yêu cầu, giúp anh cải thiện bề mặt và chức năngcủa các sản phẩm.