ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
ZIBO RIKEN MT COATED ABRASIVES CO., LTD.
Làm việc kim loại

Làm việc kim loại

Chúng tôi cung cấp sản phẩm để gỡ dâu, sơn tẩy sẽ gỉ sét BSJDJ,"Màu sắc cho các tác phẩm và vật liệu đặc biệt theo yêu cầu của bạn.Từ cấu trúc gồ ghề đến bề mặt, mang đến các phẩm chất tốt đẹp.